Pittige Politiek 10 Fanie Cronje

Alpha Lipid™ Lifeline™ -7067

Vandag Pie pie 10 deur Fanie Cronje

 

Na SONa 17:  daar word gekyk na die verskillende party groeperinge se reaksies en ook na die President se reaksie op die VF+ se versoek tesame met opmerkings hieroor gerig aan die President

 


 

Be the first to comment

Leave a Reply