Rampstatus in Wes-, Oos- en Noord-Kaap verval

Alpha Lipid™ Lifeline™ -7067

Rampstatus in Wes-, Oos- en Noord-Kaap verval
Deur Philda Essop
14 Junie 2018

Die nasionale rampverklaring van die droogte in die Wes-Kaap, Oos-Kaap en Noord-Kaap, sal toegelaat word om Woensdag te verval.
Die ramp is presies drie maande gelede – op 13 Maart vanjaar – verklaar en verval dus Woensdag ingevolge wetgewing.
Dr. Zweli Mkhize, minister van samewerkende regering en tradisionele sake, het dié aankondiging in die parlement gedoen toe hy aan LP’s verslag gedoen het oor vordering wat gemaak word ten opsigte van die provinsiale en munisipale ramptoelaes sedert hul bestaan.
Mkhize het daarop gewys dat die bestaande klassifikasie van ’n nasionale ramp in plek bly met die implikasie dat die nasionale uitvoerende gesag steeds verantwoordelik sal wees vir die koördinering van ingrypings ten opsigte van die droogte onder die beskerming van die interministeriële taakspan oor droogte en waterskaarste. Die taakspan sal die publiek gereeld inlig oor enige verwikkelinge in dié verband.
Hy het ná afloop van die vergadering by navraag verduidelik dat toe die ramp verklaar is, die Wes-Kaap en ander dele van die land erge droogte ervaar het weens ’n tekort aan reën.
“Oor die laaste paar maande het ons reën in die Wes-Kaap en ander dele gesien waar die nasionale rampverligtingsprogramme in plek gebring is. Dit is op grond hiervan dat ons voel die situasie het verander. Ons dink ons kan provinsies en munisipaliteite toelaat om terug te keer na hul normale programme waarvoor daar normaalweg begroot word.”
Geld word volgens Mkhize altyd deur die nasionale regering as ’n noodmaatreël opsygesit om te aktiveer in geval van ’n ramp.
Hy wys daarop dat wanneer ’n nasionale ramp verklaar word, is dit om die koördinering en vinnige verwerking van aansoeke om hulp te verseker. Die departement sal dus altyd reageer op nuwe rampe.
Dr. Mmaphaka Tau, hoof van die nasionale rampbestuursentrum, asook amptenare van die nasionale tesourie wat die drie rampbestuurstoelaes van die regering gesamentlik bestuur, het ook die vergadering bygewoon.
LP’s het gehoor dat geld soms na provinsies oorgeplaas word, maar dat hulle nie genoeg tyd het om die geld te gebruik nie.
In die 2017-’18-boekjaar is daar byvoorbeeld R40 miljoen aan die Noord-Kaap bewillig, maar omdat die nasionale tesourie die geld in Maart aan die provinsie beskikbaar gestel het, was daar nie tyd om ’n aansuiweringsbegroting in die provinsiale wetgewer ter tafel te lê en goed te keur voor die nuwe boekjaar op 1 April nie. Die geld moes weens dié rede teruggestuur word na die nasionale tesourie.
Mkhize sê egter dié geld is nie verlore vir die Noord-Kaap nie.
Ander uitdagings wat ten opsigte van die monitering en toepassing van die rampbestuurstoelaes ervaar word, sluit in die gebrek aan kapasiteit op munisipale vlak, munisipaliteite wat onvolledige dokumentasie indien en die gebruik van geld vir onbedoelde doelwitte.

Netwerk 24

Be the first to comment

Leave a Reply