Kliphart van Vingerklip

R265.50

Afrikaanse Roman

Description

Die inhoud van die manuskrip is gemik op die liefde en verhoudings. Alhoewel dit `n romantiese verhaal is, is daar verhoudingskonflik en probleme wat baie lesers mee kan identifiseer. Ek poog om daarmee nie net `n ‘lekker lees’ boek of verhaal daar te stel nie, maar om daarin lesse te bied wat as hulp dien vir lesers wat worstel met bitterheid en verwerping.

Vir lesers wat dalk self daaraan skuldig is dat hulle die oorsaak van ander se pyn is of was, kan die verhaal meer insig bied. Die verhaal lê klem op die belangrikheid van gesonde gesinsverhouding en gesonde vriendskappe. Dit dui ook op die feilbaarheid van alle mense. Daar is heelwat humor asook intriges wat die verhaal interessant en eg menslik maak. R240 pogeld en verpakking ingesluit

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kliphart van Vingerklip”