Boek: Bittersoet van ‘n Ouer se Lewe deur Elsabie van der Westhuizen

Alpha Lipid™ Lifeline™ -7067

 

Bestel die boeke per epos direk by Elsabie op haar webwerf

Bitter en Soet van ‘n Ouer se Lewe

R160.00 plus  posgeld R35.00. – R195

Voorwoord
Die doel van die boek is in die eerste plek om aan die Here eer
te betoon deur die wonder van Sy betrokkenheid in ons tye van
trauma en verlies te beskryf. Ek het ook daarmee gepoog om
die wonderwerke wat ons voor, tydens en na ons seun se dood
beleef het, uit te beeld om aan die wat tans treur, hoop te gee.
Tydens `n onlangse kursus wat ek gedoen het saam met die
Joernaliste van Skryfgeheime, was die behoefte aan so boek
bespreek. Afgesien van behoefte, het ek `n dringendheid in my
ervaar om gestalte te gee aan `n boek oor ons kind se dood.
Verhouding met God in die gesin asook in die lewe van `n kind
is `n baie belangrike aspek wat ek hier aangeraak het. Ek het
ook die ervaringe van elkeen in die gesin gedeel asook die foute
wat ons gemaak het in ons tyd van rou.
Aan die einde het ek `n hoofstuk gewei aan die rouproses in
geheel. Dit was geneem uit eie ervaring maar ook versterk en
bevestig deur bykomende navorsing. Ek het waar nodig selfs
fotos ingelas om die werklikheid visueel `n groter waarheid te
maak. Ek wou deur die vertelling van ons eie ervaring, mense
wat in wanhoop verkeer help om weer te fokus en tydens die
rouproses hulp te aanvaar. Tydens `n onderhoud op Radio
Kansel in die maande na ons kind se dood, het die hulproep van
mense reeds duidelik gewys. Die boek mag dalk as verdere
hulpmiddel saam met ander van dieselfde onderwerp dien. Elke
mens is uniek en so ook elke verhaal.


 

Be the first to comment

Leave a Reply