Boeke, Skrywers, Digters en Dinge deur Fanie en Naledi 2021-03-30

Boeke, Skrywers, Digters en Dinge deur Fanie en Naledi 2021-03-30

Ver van Vrede, Jurie Els, Patricia Lewis, Hestrie cloete, Tolla van der Merwe, Johan Stemmet, Huisgenoot,

Boeke, Skrywers, Digters en Dinge deur Fanie en Naledi 2021-03-23

Boeke, Skrywers, Digters en Dinge deur Fanie en Naledi 2021-03-23

Naledi, Johan Coetzee, Jurie Els, Ver van Vrede, Hestrie Cloete, Robbie Klay, Herbie van Zyl, New Zeeland, Huisgenoot,

Boeke, Skrywers, Digters en Dinge deur Fanie en Naledi 2021-03-16

Boeke, Skrywers, Digters en Dinge deur Fanie en Naledi 2021-03-16

Naledi, Johan Coetzee, Jurie Els, Ver van Vrede, Sonja Heroldt, Ken Mullin, Lance James, Patricia lewis, Tolla van Der Merwe, Johan Stemmet, Noot vir Noot

Boeke, Skrywers,Digters en Dinge deur Naledi en Fanie 2021-03-02 Die Land Brand deur Susan Fourie

Boeke, Skrywers,Digters en Dinge deur Naledi en Fanie 2021-03-02

aangebied deur Fanie elke Dinsdag om om 11:00 (CAT)

Boeke beskikbaar op die Naledi aanlyn boekwinkel

Luister weer

Naledi, Johan Coetzee, Die land brand , Susan Fourie,Kaptein Seely, Wendy Maartens, Coach Loffie, Wenke vir Wenners, Die Sideboard, Adam Smal,Sirkel van Noodlot, S T Potgieter,

DIE LAND BRAND deur Susan Fourie

R220.00

ISBN: 978-1-928518-83-9

Covid-19 kry die wêreld in sy mag en groei tot ’n orkaan van ongekende omvang. Almal is saam in die storm, maar in verskillende bootjies. Sommige is eensaam en alleen in ’n bootjie; in ander bote is daar te veel mense vir die beperkte ruimte. Mense raak benoud. Benoude katte maak benoude spronge. Wanneer die lewe jou uit die bekende grond van ’n bepaalde bestaan ruk en sonder waarskuwing op ’n onbekende plek laat val, kan jy uithaak. Dan begin dinge komieklik raak. ’n Bevolking in huisarres – gevangenes sonder ’n misdaadrekord. Terwyl die misdadigers op vrye voet is – besig om die septer te swaai en die land te verwoes. Verskroeide aarde onder kwarantyn. Honger mense se kos word gesteel deur dié wie se spense oorvol is. Mense wat absurde wette oortree, kry ’n misdaadrekord. Vir party word dit pikker as pikswart; ander strek hulle hande uit om elke nuwe dag te omhels. Hierdie boek kyk na dit wat as buite-normaal, skokkend, tragies, ongemaklik of komies ervaar is in die ses maande vanaf vlak vyf tot vlak een van die pandemie.

Never in the history of ever the world has faced a catastrophe of this size. Covid-19 extended to a hurricane of unprecedented magnitude – within an ocean the size of the world. All together we are braving the storm, but find ourselves in different boats. Some sail in solitude, while others do not find enough breathing space amongst too many people. Life is snatched from the familiar way of existence and dropped without warning into a strange place. Then it may happen that you lose your head and start doing funny things. A population under house arrest – prisoners without a criminal record. While criminals are at large – wielding the scepter and destroying the country. Hungry people’s food is stolen by those whose pantries have barely space for more. People who broke absurd laws now have a criminal record. For some, it becomes darker than pitch black; others stretch out their hands to embrace each new day. This book helps the reader to look back at things which was perceived as out-of-normal, shocking, tragic, uncomfortable or comical during the six months from level five to level one of the pandemic.

Om die boek te koop klik hier    

Vir spesiale aanbiedings klik hier      

of gaan na: https://naledi.online/


Boeke, Skrywers, Digters en Dinge deur Naledi en Fanie 2021-02-23

Potfooi-Boeke, Skrywers, Digters en Dinge deur Naledi en Fanie 2021-02-23

Luister weer

Naledi, Johan Coetzee, Sporofoor, Susan Van Zyl, A Bicycle, a Chess Set,an African River by Pat Simmons, Shilow Noone, My Adventures with Beanie Bear, Maryke De Beer, Die Goddelike Komedie , Cas Vos, God se oe is Blou, Abel Pienaar

Die Goddelike Komedie- deur Cas Vos

R175.00

Dante Alighieri se Divina Commedia is een van die skerpsinnigste en oorspronklikste werke wat ooit die lig gesien het. Met sy Divina Commedia beoog Dante om die boosheid van die mens aan die kaak te stel en roep hy die mens op om saam te werk aan die skepping van ’n beter samelewing van vrede en orde onder leiding van ’n goeie keiser en pous.
Dante het ’n ingewikkelde rym­skema, die terza rima met die ketting­ryme aba bcb cdc gebruik. In hierdie bundel het Cas Vos dele uit Dante se Inferno en Paradiso vertaal. Die Purgatorio is sy eie skepping. Sy tersines is in ’n aba cdc efe rympatroon vertaal. Die aantal lettergrepe van elke tersine
is konsekwent: 12-11-12.
Dante se lang reis kan tematies verbind verbind word met Israel se uittogverhaal. Dit begin met die slawerny in Egipte (die Hel, Inferno), die woestyntog (Purgatorio) en die intog in die Beloofde Land agter die horison (Paradiso). Hierdie tematiese patroon word ook in dvie bundel gevolg.
Vir Dante is Florence geografies en metafories die oorsprong van chaos en verbrokkeling. Dáár het mense in die knelgreep van kerklike, politieke en sosiale magte geleef en gesterf.
Drie van Cas Vos se gedigte voltooi die bundel. In ons tyd is die stad Aleppo in Sirië met vernietigende wapens in puin gelê. Vir Vos is Aleppo nou die geografiese en metaforiese plek van chaosmagte. Soos ’n wit roos skitter daar egter ook strale van hoop

A Bicycle, a Chess Set, an African River by Shiloh Noone

R 220.00

This book is as much about recognising the intricate patterns of life as it is about life-skills

and the resilience of the human spirit. It makes for a fascinating read.”

Thembalihle Sidaki ‘Strangely all around him were hippos paddling, their ears twitching, seemingly oblivious to his presence –It was the strangest sight….

Occasionally the hippos would snort and rise to the surface yawning with a display of canine tusks that could snap that makoro in half with ease, yet that lone fishing boy kept retrieving his wicca nets without a care in the world.’

My Adventures with Beanie Bear by Maryke de Beer

R175.00

The author weaves eight spellbinding stories in beautifully written rhyming prose. Beanie is an adorable, fun-loving bear that just turned six. Adventure always finds him, and he learns great lessons in being a good bear along the way. Pledges and a Reward Chart encourage readers to engage and practise what they learn with Beanie and his friends – two llamas and a fox.

*****

Die skrywer weef agt betowerende stories in pragtig geskrewe rymprosa. Beanie is ‘n oulike en prettige beer wat pas ses geword het. Hy beleef vele avonture wat hom wonderlike lesse leer in hoe om ‘n goeie beer te wees. Beloftes en ‘n beloningskaart moedig lesers aan om saam met Beanie en sy vriende – twee lamas en ’n vos – dít wat hulle leer, toe te pas.

Sporofoor deur Susan van Zyl

R240.00

  • Mense interpreteer God op ‘n manier wat vir hul sin maak
  • Hoe interpreteer ons God in hierdie wetenskaplik- en materieel-georiënteerde tyd?
  • God is abstrak, daarom moeilik “verstaanbaar” en “sigbaar”.
  • Spore, soos deur die eeue deur mense gelos, kan rigtinggewend wees vir soekers en mense wat besin oor ‘n “nuwe” manier van glo en godsdiensbeoefening.
  • Sporofoor wil dien as draer van hierdie “verdigte” verhale.

****

  • People interpret God in a way that makes sense to them.
  • How do we interpret God in this scientifical and materialistic orientated time?
  • God is abstract, therefor difficult to understand and to see.
  • Traces, as left by people, can be directive for people who seek and reflect on a “new way” of belief.
  • Sporofoor wants to be a vessel of these stories, here told in poetic language.

God se oë is blou deur Abel Pienaar

R225.00

Ek skryf hierdie boek vir al die mense wat soos ek, nie meer gemaklik voel met die tradisionele antwoorde wat gegee word op lewens- en geloofsvrae nie. Mense wat self wil uitvind en ontdek. Mense wat nie bang is om wetenskap, filosofie en spiritualiteit deel te maak van hulle denke oor wie hulle is, van waar hulle kom en waarheen hulle oppad is nie.
Binne hierdie bladsye dekonstrueer ek o.a my geloof waarmee ek grootgeword het. Ek probeer ook om my eietydse soeke en denke nuut te verwoord, om my prentjie van God eerlik te ondersoek en te dekonstrueer. Om daarmee mede soekers en vrydenkers te help om ook op hulle eie spirituele avontuur te kan gaan.

Potgooi-Boeke, Skrywers, Digters, Dinge deur Fanie en Naledi 2021-02-02

Boeke, Skrywers, Digters, Dinge deur Fanie en Naledi 2021-02-02

Naledi, Skrywers, Barmhartigheid aan duisende, Beatrix Kotze, Eendagsblom ,Jacques Le Roux, Lodene ,June Botha, A Watchmakers romance with time, Amos Van Der Merwe, Hoephoepieland, Ronel Van Der Walt, Johan Coetzee

Boeke, Skrywers, Digters en Dinge 2021-01-19 deur Fanie en Naledi

Boeke, Skrywers, Digters en Dinge 2021-01-19 deur Fanie en Naledi

Skrywers, Johan Coetzee,  David Samaai, Prof Michael Le Cordeur, Philip Liebenberg, Ina Fourie, Bester Meyer, Helene Le Clerq