CRIME TIME 2020-05-20

Alpha Lipid™ Lifeline™ -7067

Skakel om te luister:

Link to listen:

CRIME TIME: MAGSVERGRYPE DEUR DIE POLISIE:

 

Goeie naand! Dis so skuins na 18:00 en Trevor Nasser se Vyfster se vir jou dit is tyd vir Crime Time waar ek jou `n blik op die misdaadwereld gee en ek is William Munnik. Ek hoop jy het `n misdaadvrye week gehad. Nog n week is verby van die lockdown wat in Maart 2020 afgekondig het. Fase 4 het op 1 Mei 2020 begin met n nuwe stel reels en regulasies. Reels en regulasies wat weer gaan verander wanneer daar eendag na fase 3 toe gegaan gaan wod. Die belangrikste om te onthou is dat jy nou bykans geen Grondwetlike regte het nie. Die hoogste wet in ons mooie land is nou die Disaster Management Act en nie die Grondwet nie. Jou Grondwetlike regte is effektief ingeperk in terme van Art 36. Wette word gemaak sonder die nodige konsultasie en regsproses wat dit gewoonlik gekort het. Op daardie noot is dit tyd vir `n musiekbreek en ek speel vir jou vir Mingespin met Vrouens maak slaai en Sofi Tucker met Purple Hat en Max Hurrell met Zol.

 

Dit was Mingespin met Vrouens maak slaai en Sofi Tucker met Purple Hat en Max Hurrell met Zol en ek is William Munnik met Crime Time waar ek jou `n blik op die misdaadwereld gaan gee. Voor die breek het ek met jou gepraat oor die Fase 4 lockdown. Daarom gaan ek met jou vanaand oor `n onderwerp praat wat my warm om die boordjie maak en ook meeste landsburgers rooi laat sien en dit is die magsvergrype van sekere polisiebeamptes en wetstoepassers soos Provinsiale verkeer en Munisipale verkeer en Metropolisie. Korrupsie en ander magsvergrype het ook deel van ons samelewing geword. Dit is amper asof dit so moet wees en dis verkeerd. Die gemeenskap het so baie mag in die hande van Polisiebeamptes en wetstoepassers gesit en gehoop dat hulle dit met die nodige ontsag sou behandel. Onthou met groot mag kom groot verantwoordelikheid soos Peter Parker of soos ons hom beter ken, Spiderman, se oom vir hom gese het net voor die oom vermoor is. Ongelukkig voel alle wetstoepassers nie so nie. Hulle glo met groot mag kom net meer kanse om korrup te wees en om hulle skuldig te maak aan magsvergrype. Die hartseer daarvan is dat die meeste polisiebeamptes en wetstoepassers nie sleg en korrup is nie, maar dat hulle deur die handjievol slegtes beinvloed word, maar dit maak nie die magsvergrype reg nie.

 

Soos ek vroeer gese het dat die gemeenskap groot mag in die hande van die polisie en ander wetstoepassers gesit het om wet en orde te handhaaf. Die Polisiebeamptes en wetstoepassers word ook Carte Blanche gegee oor watter wette hulle wil polisieer en wanneer hulle dit wil doen en hoe hulle dit wil polisieer en teen wie hulle dit wil polisieer. Hierdie mag en outoriteit wat aan hulle verleen is, maak baie deure oop vir magsvergrype en korrupsie. Party polisiebeamptes sien hulleself later nie meer as toepassers van die wet nie, maar as die wet homself. Die Judge Dredd sindroom waar Judge Dredd se: “I am the law” Dit word dan ook dikwels deur die wetstoepassers en Polisiebeamptes aan hulle slagoffers gese dat dit totaal binne hulle reg is om jou van jou reg tot veiligheid of sekuriteit te ontneem en onkundigheid aangaande die wet deur meeste landsburgers laat hierdie gedrag toe. Dit is wel so dat `n polisiebeampte wel jou van tyd tot tyd van jou Grondwetlike regte wettig kan ontneem, maar `n ware trotse Polisiebeampte sal dit met die nodige versigtigheid en omsigtigheid doen. Die korruptes sal egter hierdie gronde misbruik om sy eie agendas te bevorder. Die probleem word ook verder vererger aangesien die polisiebeampte gewoonlik meer kundig is aangaande die wet en dus presies weet wat om te se of te doen wanneer `n slagoffer gaan kla of `n kriminele saak maak. Aanklaers is ook baie keer meer versigtig om wetstoepassers en polisiebeamptes te vervolg. Kan jy jou indink as `n vrou getroud is met `n polisiebeampte en hy rand haar byvoorbeeld aan. Sy gaan moet baie goeie bewyse he om haar man aangekla te kry. Dit laat haar ook baie keer meer uitgelewer.

 

Dis weer tyd vir `n musiekbreek en ek speel vir jou vir 4 werke met Wind in my seile en Besomorph met Sweet dreams.

Dit was 4 werke met Wind in my seile en Besomorph met Sweet dreams en ek is William Munnik met Crime Time waar ek jou `n blik op die misdaadwereld gee.

Voor die musiekbreek het ek gepraat oor die magsvergrype van Polisiebeamptes en wetstoepassers. Ek het gepraat oor die groot hoeveelheid mag wat in die lede se hande geplaas is deur die gemeenskap om wet en orde te handhaaf. Nou gaan ek kyk na die vorme van hierdie vergrype.

 

Polisie teenwoordigheid:

 

Professioneel

 

Polisiebeamptes word geleer om `n aura van beheer uit te straal. Hulle word geskool dat as jy goed lyk, voel jy goed. As jy vol selfvertroue lyk en voorkom, gaan mense jou sien en ervaar as iemand vol selfvertroue. Baie polisiebeamptes en wetstoepassers sal erken dat hulle verander wanneer hulle `n uniform en die toerusting van `n polisiebeampte of wetstoepasser aantrek. Hoe kan dit dan nou ook anders wees, want jy dra `n vuurwapen, jy het boeie en `n knuppel en jou uniform verteenwoordig gesag en uotoriteit. Jy word deur jou opleier geleer en dit word letterlik in jou ingedril dat jy trots moet wees op die uniform en kentekens van jou uniform. `n Persoonlikheidsverandering vind plaas.As jy daardie uniform aanhet met al sy bybehore is jy in beheer en moet jy so voorkom. Al is jy bewus daarvan dat jy dalk nie lewendig gaan terugkom huis toe nie, moet jy selfversekerd voorkom. Al weet jy nie altyd wat om te se of te doen nie, moet jy selfversekerd voorkom.

 

Persoonlik

 

`n Polisiebeampte of wetstoepasser intimideer sy slagoffer deur een of meer van die volgende te doen.

 

  1. Sy eenvoudige teenwoordigheid. Deur net daar te staan in sy uniform met sy hand op sy vuurwapen.
  2. Deur vir die persoon die kyk te gee en hom of haar te laat bleik dat hy alles weet waarmee hy besig is en wat hy doen en met wie hy dit doen.
  3. Deur sy slagoffer te laat verstaan dat hom kan dophou deur enige tyd tydig of ontydig net op te daag waar sy slagoffer is.
  4. Deur by sy slagoffer se huis verby te ry. Sommer verskeie kere tydens sy dienstyd.

 

Voorledienste:

 

Professioneel

 

Wanneer `n polisiebeampte `n verdagte geidentifiseer het, sal hy voorledienste doen om die verdagte dop te hou en meer te leer van sy kriminele aktiwiteite. Dit behels soms om vir baie lang tye in ongemaklike posisies of plekke te sit om die verdagte dop te hou. Hy moet koue of hitte of reen of wind en selfs honger en dors trotseer om sy doel te bereik.

 

Persoonlik

 

Wanneer `n polisiebeampte jou wil teroriseer deur jou dop te hou of dan voorledienste te doen, sal hy sy slagoffer laat weet dat hy dit doen deur te sorg dat sy slagoffer sien hoe hy hom dophou. Hy sal vir ure voor sy huis, werksplek, gimnasium of restaurant sit en hom dophou. Op hierdie wyse weet hy wat sy slagoffer se bewegings is en met wie hy kontak maak en wat vsy roetine is en kan hy maklik inbreuk maak op sy lewe. Hy kan selfs sover gaan om in sy slagoffer se huis in te breek of om afluisterapparate daar te sit of om sy eposse te lees of selfs sy bewegings dophou deur apps wat sy selfoon opspoor. Hy kan kameras in sy huis installeer en volgapparate op sy voertuig sit ens. Dit klink soos iets uit `n fliek, maar die werklikheid is partykeer erger as fiksie.

 

Inligting:

 

Professioneel

 

Die spreekwoord se kennis is mag. Dit is baie waar. Veral vir `n polisiebeampte en wetstoepasser. Inligting is die lewensbloed waarmee hulle hul werk doen. Sonder inligting oor kriminele aktiwiteite of vermeende kriminele aktiwiteite, kan geen polisieman of wetstoepasser sy werk behoorlik doen nie. Polisiemanne en wetstoepassers het ook toegang tot verskeie databasisse om inligting te kry en kan dus toegang he om jou ID, woonadres, geboortedatum, kriminele rekord, die hoeveelheid en maak en kleur van motors wat jy besit ens.Met genoeg klaring kan hy selfs sien wat jou kredietrekord is en hoeveel geld jy in die bank het en waar jy orals bank. Jy sal nie glo hoe maklik dit is vir `n polisiebeampte of wetstoepasser om sy hande op sulke inligting te plaas nie. As hy dit gebruik vir die regte doel, is dit `n onmisbare deel van misdaadbekamping en ondersoek.

 

Persoonlik

 

Om `n voertuig se registrasienommer te toets om `n afspraak met `n pragtige dame te kry is nie ongewoon nie, maar deur daardie registrasienommer, kan hy ook inligting kry soos haar ID, adres, telefoonnommer, huwelikstatus, vorige kerels ens. As dit vir die verkeerde doeleindes gebruik word, kan dit katastrofies wees vir die arme slagoffer. Die slagoffer se lewe kan letterlik in `n nagmerrie verander. Met daardie inligting wat so verkry word kan die polisiebeampte of wetstoepasser letterlik alles van jou weet en weet waar jou swakplekke is en kan selfs jou bewegings voorspel. Hy kan ook jou lewe moeilik maak deur vals inligting na `n polisiestasie deur te skakel dat daar dalk dwelms of vuurwapens ens in jou voertuig vervoer word. Dit sal tot gevolg he dat jy afgetrek en jou voertuig deursoek word. Dit kan jou reputasie skade aandoen en is `n onnodige inbreuk wat gemaak word op jou privaatheid.

 

Ondervraging

 

Professioneel

 

Ondervraging is net nog `n manier om agter die waarheid te kom. Rekrute word geleer hoe om ondervraging korrek te doen. Daar word veral gelet na liggaamstaal en ook word geluister na wat nie gese word nie.Daar is baie vorme van ondervraging en verdagtes en getuies word op verskillende wyses ondervra. My gunsteling metode is kognitiewe ondervraging en ek gebruik dit daagliks om te sien wanneer mense vir my lieg. Hier steun jy op liggaamstaal en veral hoe iets gese word of nie gese word nie. Soos byvoorbeeld.

 

Persoonlik

 

Hierdie ondervragingstegnieke word gebruik om jou vrou of lewensmaat of slagoffer te oordonder en om hom of haar op hulle leuens te wys. Dit kan senutergend wees vir die slagoffer en soms doen die polisiebeampte of wetstoepasser dit onwetend of onbewustelik, want wetstoepassing of polisiering is nie `n werk nie dis wie en wat jy as persoon is.

 

Manipulasie

 

Lieg maklik en leer om op sy voete te dink. Dit raak later `n uitdaging om suksesvol te kan lieg.

 

Dis weer tyd vir `n musiekbreek en ek speel vir jou vir Demi Lee Moore met Vulkaan..

 

Dit was Demi Lee Moore met Vulkaan en ek is William Munnik met Crime Time waar ek jou `n blik op die misdaadwereld gee. Voor die musiekbreek, het ek gepraat oor die verskillende vorme waarop korrupsie gepleeg kan word. Daar is nog baie meer, maar ek het gefokus op die wat gebruik kan word om gesinsgeweld te pleeg.

 

Wat om te doen as jy voel dat `n wetstoepasser of polisiebeampte sy of haar mag misbruik.

 

Gaan na sy of haar bevelvoerder en stel die situasie aan hom.

As dit nie werk nie, maak `n kriminele saak of gaan na die howe vir beskerming.

Kla by OPOD

Kla by doe onbudsman van die polisie.

 

Lindsey Stirling met Crystalize.

netradiosa.co.za

Please follow and like us:

Be the first to comment

Leave a Reply