CRIME TIME MET WILLIAM MUNNIK: BUURTWAGTE

Alpha Lipid™ Lifeline™ -7067

Goeie naand! Dis weer so skuins na 18:00 op `n Woensdagaand
en dis tyd vir Crime Time waar ek jou `n blik op die misdaadwereld gaan gee. Ek
hoop dat jy n misdaadvrye week gehad het. Ja `n misdaadvrye week en `n misdaadvrye, veilige omgewing is moontlik. Die beste manier om misdaad te beveg is sigbaarheid en die beste manier om sigbaarheid te verhoog is deur `n buurtwag of plaaswag te stig. Buurtwagte word reg
oor die wereld beskou as een van die mees effektiefste manier om enige misdaad
in jou area te voorkom. Wat is `n Buurtwag? Wat mag `n Buurtwag doen? Wat mag
`n Buurtwag nie doen nie? Hoe vorm jy `n Buurtwag? Dit is almal baie belangrike
vrae. Vrae wat ek gaan antwoord na die musiekbreek. Op die draaitafel het ek
vir jou vir Depeche Mode met Walking in my shoes en Ed Sheeran met Shape of you en Twent one pilots met Heathens.

 

Dit was Depeche Mode met Walking in my shoes en Ed Sheeran met Shape of you en Twent one pilots met Heathens en ek is William Munnik met Crime Time waar
ek jou `n blik op die misdaad onderwereld gee. Voor die breuk het ek met jou
gepraat oor Buurtwagte en watter impak dit op misdaad kan he. Ek het ook
verskeie vrae gevra en gaan daardie vrae probeer antwoord.

 

Jy moet ook onthou dat daar met wette gewerk word en dat die
Grondwet slegs praat van Gemeenskapspolisierings Forums en Buurtwagte. Daar
word egter nie gepraat in die Grondwet van Plaaswagte nie, maar slegs van
Buurtwagte.

Wat is `n
Buurtwag?

`n Buurtwag is `n groep landsburgers wie saam in dieselfde
area of straat woon en saam betrokke raak om misdaadvoorkomingsinisiatiewe te
inisieer om die gebied waar hulle woon meer veilig en misdaadloos te maak. So
basies is dit gewone mense wie moeg geraak het vir die misdaad in hulle area
waar hulle woon en wie dan saamstaan om die misdaad af te bring of te
illimineer in die area waar hulle woon.  Die wet se dat so `n Buurtwag mag bestaan uit
mense met die ouderdomme vanaf 16 jaar oud tot 60 jaar oud met geen kriminele
rekord nie. Ek sal persoonlik nie iemand jonger as 18 jaar oud gebruik nie,
want dit plaas `n las op jou om daardie persoon veilig te hou aangesien hy/sy
nog minderjarig is en ook sy ouers se toestemming nodig het om aan te sluit. So
gebruik mense tussen 18 jaar en 60 jaar oud met geen kriminele rekord nie.

 

Hoe begin `n mens
`n buurtwag en hoe sluit jy aan?

 

`n Buurtwag kan nie op sy eie opereer nie en moet by die
plaaslike Gemeenskapspolisieringsforum affilieer en aansoek doen om
geregistreer te word as `n Buurtwag. Die voordeel om by DOCS geregistreer te
word, is dat jy nie dan beskuldig kan word van vigilanteisme nie en DOCS gee da
nook vir jou gratis opleiding en selfs toerusting soos flitse, glimbaadjies en
selfs handradios. Daar is vorms wat ingevul moet word en geteken moet word deur
die GPF en dan aangestuur word na die department Gemeenskapsveiligheid vir
registrasie. Sodra die buurtwag geregistreer is, kan jy begin om lede te werf.
`n Buurtwag het `n minimum van 2 lede nodig om te kan bestaan.

 

Potensiele buurtwaglede moet die voorgeskrewe aansoekvorm
invul en hul vingerafdrukke gee en `n afskrif van sy ID of paspoort he. Die
aansoeke van die lede moet dan ook voor die GPF gele word vir goedkeuring.
Sodra dit alles afgehandel is, is jy `n trotse Buurtwaglid waarna hy die betrokke buurtwagorganisasie se gedragskode moet onderteken..

 

Wat mag `n
Buurtwag doen?

 

`n Buurtwag bestaan hoofsaaklik uit siviele mense met baie
min tot geen misdaadvoorkomingsopleiding of kennis. Hierdie mense het ook
gewoonlik nie `n goeie begrip van die Strafproseswet en hoe dit werk nie. Hier
en daar sal daar polisielede wees wie ook in `n straat of buurt woonagtig is
wie wil inskakel by hulle plaaslike buurtwag. So gewoonlik is die buurtwaglede
maar onkundig oor die wet.

 

Dit is van uiterste belang om van meet af aan daarop te let
dat Buurtwaglede geen spesiale Polisiebevoegdhede het nie. Lede van
Buurtwag-eenhede het slegs die bevoegdhede soos vervat in die Strafproseswet
wet 51 van 1977 wat bevoegdhede aan privaat persone verleen. Dit is dus
belangrik dat Buurtwagte nie hul bevoegdhede oorskry nie aangesien dit kan lei
tot siviele eise en of strafregtelike vervolging.

 

Inhegtenisneming:

 

Die doel van inhegtenisneming is om te verseker dat `n vermeende
misdadiger voor die hof verskyn. Onthou dat jy inbreek maak op die persoon se
Grondwetlike reg tot Vryheid. Dus moet inhegtenisneming die heel laaste uitweg
wees om `n vermeende misdadiger voor die hof te bring. Die plig van `n
Buurtwaglid is om die persoon wie hy in hegtenis geneem het in hegtenis te hou
en so gou doenlik aan `n polisiebeampte te oorhandig.

 

Plig om te arresteer: Buurtwaglede verkeer nie onder `n
algemene plig om te arresteer nie. Al regsplig wat op `n buurtwaglid rus is die
plig wat op `n landsburger rus om `n polisiebeampte behulpsaam te wees om `n
persoon te arresteer. Die landsburger moet egter tussen 16 jaar en 60 jaar oud
wees. Die wet wat dit omskryf is ART. 47 van die Strafproseswet wet 51 van
1977. Let ook op dat as `n polisiebeampte jou `n opdrag gee om hom te help om
iemand te arresteer en jy weier, jy `n misdaad pleeg en selfs gevangenisstraf
opgele kan word.

 

Hoe moet inhegtenisneming gskied?

 

Wanneer `n persoon in hegtenis geneem word, of hy hom
onderwerp aan die inhegtenisneming of nie, moet die persoon aangeraak word en
moet hy verwittig word dat hy gearresteer word en die rede moet gese word. Dis
nie nodig om die klagte “ipsissima verba” (spesifieke woorde) aan hom gese word
nie. Dus kan jy vir hom se dat hy gearresteer word oor hy by die huis ingebreek
het of die vrou se handsak gegryp het of daai man doodgemaak het soos bepaal in
Art39(2) van die Strafproseswet. Sou die rede vir die inhegtegtenisneming nie
aan hom gese word nie, is die inhegetenisneming onwettig.

 

Dis weer tyd vir `n musiekbreek en dan gaan ek gesels oor
die oopbreek van persele om inhegtenisneming te veroorsaak. Op die draaitafel
het ek vir TATU met Not gonna get us en Paris Hilton met Stars are blind en UB40 met Food for thought.

 

Dit was  TATU met Not gonna get us en Paris Hilton met Stars are blind en UB40 met Food for thought  en ek is William Munnik met Crime Time waar ek jou `n blik op die misdaadwereld gee.
Voor die breek het ek gepraat oor inhegtenisneming deur buurtwaglede. Nou gaan
ek kyk of `n buurtwaglid `n perseel kan oopbreek om `n inhegtenisneming te
bewerkstellig.

 

Die goeie nuus is dat `n buurtwaglid wel `n perseel kan
oopbreek om `n inhegtenisneming te bewerkstellig ingevolge Art 48 van die
Strafproseswet mits: Daar is altyd `n mits.

 

 1. a)
  Die buurtwaglid vermoed dat die persoon op die
  perseel is. ( Redelike man toets geld hier)

 

 1. b)
  Hy eers hoorbaar toegang tot die perseel eis

 

 1. c)
  Hy die doel bekend maak waarvoor hy toegang benodig
  en

 

 1. d)
  Hy dan nie toegang kan kry nie.

 

Indien hy inbreek sonder om die bogenoemde stappe te volg is
hy strafregtelik en siviel aanspreeklik vir die skade.

 

Dit is waarom dit belangrik is om saam met die polisie te
werk wanneer jy as buurtwag werk.

 

Mag `n buurtwaglid
iemand visinteer?

 

`n Buurtwaglid mag `n persoon visinteer mits `n
polisiebeampte hom of haar opdrag gee om die persoon te visinteer. Jy kan ook
`n privaat persoon visinteer as jy die doel vir die visintering bekend maak aan
die persoon wie gevisinteer moet word en hy/ sy toestem tot die visintering.
Weer `n goeie rede hoekom die buurtwag saam met `n polisiebeampte moet werk om
probleme te voorkom. As onwettige items gekry word, moet dit so gou as moontlik
aan `n polisiebeampte oorhandig word.

 

Mag `n buurtwag
met vuurwapens werk?:

 

Die antwoord in kort is Ja, mits die buurtwaglid `n wettige
vuurwapenlisensie besit vir daardie vuurwapen en as die buurtwaglid by aan
diens rapportering dit aan die polisiebeampte rapporteur en sy
vuurwapenlisensie toon. Dit is belangrik om te onthou om as buurtwag aan diens
by die plaaslike polisiestasie waar hulle gaan patroller te rapporteer en om
enige vuurwapens te verklaar.

 

Werksaamhede van die
Buurtwag:

 

Soos met enige taak kan jy dit vir jou baie lekker of baie
sleg maak. Gewoonlik sal `n buurtwag voetpatrollies stap in die area wat hulle
geidentifiseer het waar hulle misdaad wil bekamp. Voetpatrollie stap is nie die
alfa en die omega van buurtwagte nie. Dis net die mees finansieel effektiefste
want jy hoef nie baie finansies te he om te stap nie, maar jy kan as
buurtwaggroep `n voertuig koop en patrollies ry. Dit sal baie goed werk op
plase waar die area baie groot is. Jy kan selfs patrollie ry met perde. Het jy
geweet daar is geen padverkeerswet wat jou verbied om met `n perd op die pad te
ry nie. Toe ek in Ceres werksaam was, het ek in die dorp `n berede buurtwag
gehad en die suksesse wat ons gehad het met misdaadvoorkoming was fenominaal as
gevolg van die sigbaarheid. Die groot doel en missie moet wees om sigbaar te
wees, want sigbaarheid is die beste manier van misdaadvoorkoming. Jy kan CCTV`s
installeer en slegs `n beheerkamer beman. Jy kan hommeltuie gebruik om
observasies te hou. Maak net seker jou bure stem saam met die hommeltuie wat
hulle privaatheid gaan skend. Jy wil dalk nie jou buurvrou of buurman vang waar
hy / sy naak sonbaai nie. Stap met jou hond patrollie. Hou sopkombuise om aan
die haweloses kos te gee. Dan krap hulle nie jou dromme uit nie. Jy kan so
inoferend as moontlik wees om die misdaad in jou area te bekamp. Jy kan selfs
die bejaardes in jou area werf en vra om `n ogie te hou oor wie verby loop en
die polisie of beheerkamer in kennis te stel. Jy hoef glad nie patrollies te
doen nie, jy kan selfs net op jou voorstoep staan en die onbekende persoon
groet soos hy verbyloop. In `n misdadiger se verstand het jy hom nou gesien en
wil hy nie gesien word nie. Laat weet die polisie van sy teenwoordigheid. Hulle
sal die nodige vrae vra. Die geheim is sigbaarheid en samewerking met die
polisie.

Op daardie noot is dit tyd om te groet.

Luisterskakels vir die Radio: web https://netradiosa.co.za/ Rekenaar ALLEENLIK: (Speel met VLC of Winamp) http://198.12.88.183:9308/listen.pls or http://radiostream.gq:9308/listen.pls NET – BlackBerry: http://198.12.88.183:9308/;listen.mp3 or http://radiostream.gq:9308/;listen.mp3

http://tunein.com/radio/NetRadioSA-s273972/

https://www.liveonlineradio.net/south-africa/net-radio-sa.htm

Sluit aan by ons Bakkiesblad by

https://www.facebook.com/groups/netradiosa.co.za/

https://www.facebook.com/Netradiosa-wwwnetradiosacoza-3891…/

Luister Skakels

Be the first to comment

Leave a Reply